Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu PRAWO LOKALNE Uchwały po 2003 Rady Powiatu Złotowskiego 2008
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała nr VXI/72/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 stycznia 2008 - 2008, menu 160, artykuł 426 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2008

Uchwała nr VXI/72/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 stycznia 2008


w sprawie regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski.

Działając na podstawie art. 30 ust.6, art. 54 ust.1,3,7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 – tekst jednolity z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 – tekst jednolity z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania dodatków nauczycielom  zatrudnionym w szkołach,  placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych  prowadzonych przez Powiat Złotowski, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego i dyrektorom szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Złotowski.
 
                                                                      
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XVI/72/ 2008
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom  zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych  prowadzonych przez Powiat Złotowski.
 
 
Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia:

wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 w/w ustawy
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art.  35 ust. 3 Karty Nauczyciela
wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela, o ile nie zostały określone w ustawie lub w odrębnych przepisach, w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4. -         art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku  Nr 97, poz. 674 – tekst jednolity z późn. zm.)
 
Zaś art. 91 d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela mówi, że zadania te  wykonuje rada powiatu.
 
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie  niniejszej uchwały.

TREŚĆ UCHWAŁY

REGULAMIN przyznawania dodatków nauczycielom

Metryka

data wytworzenia
2008-01-30
data udostępnienia
2008-01-30
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin
712
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.