Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu PRAWO LOKALNE Uchwały po 2003 Rady Powiatu Złotowskiego 2008
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała nr XVIII/81/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 marca 2008 - 2008, menu 160, artykuł 417 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2008

Uchwała nr XVIII/81/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 marca 2008


w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym (spalinowym) na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących w Powiecie Złotowskim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. nr 25, poz. 150 z 2008 r.) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:


§ 1 Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających z napędem motorowym (spalinowym) na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących Powiatu Złotowskiego, z wyjątkiem jeziora Zaleskiego.
 
 
§ 2 Zakaz obowiązuje w ciągu całej doby przez okres całego roku.
 
 
§ 3 Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.
 
 
§ 4 Naruszenie zakazu określonego w § 1 podlega karze grzywny w trybie art. 338 Prawa ochrony środowiska..
 
 
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.
 
     
 
§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały nr XVIII/81/2008 w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym (spalinowym) na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących w Powiecie Złotowskim.
 
 
Poprzednia uchwała Rady Powiatu wprowadzająca zakaz używania jednostek pływających z napędem motorowym (spalinowym) na zbiornikach wodnych w Powiecie Złotowskim, wydana na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie
i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r., nr 49, poz. 196 ze zm.), utraciła moc, zgodnie
z zapisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100 poz. 1085 ze zm.).
W związku z powyższym zaszła potrzeba uregulowania spraw z zakresu używania jednostek pływających z napędem motorowym (spalinowym) na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących w Powiecie Złotowskim, zgodnie
z zapisem art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150 z 2008 r.).
Wprowadzony zakaz używania jednostek pływających z napędem motorowym (spalinowym) obejmuje ponad 70 zbiorników oraz wody płynące za wyjątkiem jeziora Zaleskiego, po to aby umożliwić przebywającym na terenie Powiatu Złotowskiego turystom, jak i jego mieszkańcom swobodne uprawianie sportów motorowodnych na jednym akwenie, co przysłuży się atrakcyjności Powiatu Złotowskiego i krzewieniu turystyki oraz zapewni odpowiednie warunki akustyczne na pozostałych terenach.
Przygotowując uchwałę i proponując udostępnienie dla miłośników sportów motorowodnych jeziora Zaleskiego zasięgnięto opinii samorządów gminnych i innych jednostek gospodarujących na wodach Powiatu Złotowskiego, zainteresowane jednostki przychylnie ustosunkowały się do zaproponowanego rozstrzygnięcia.
Wobec powyższego słuszne i zasadne jest podjecie niniejszej uchwały.

TREŚĆ UCHWAŁY

Metryka

data wytworzenia
2008-03-26
data udostępnienia
2008-04-01
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin
722
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.