Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu PRAWO LOKALNE Uchwały po 2003 Rady Powiatu Złotowskiego 2008
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała nr XXII/99/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2008 - 2008, menu 160, artykuł 399 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2008

Uchwała nr XXII/99/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2008


w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1,2 i 3 oraz art. 6a. ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami / Rada Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:


§ 1. 1.  Pozbawia się kategorii dróg powiatowych i wyłącza się z użytkowania drogę    powiatową Nr 1070P położoną na terenie Powiatu Złotowskiego  na odcinku od drogi krajowej Nr 11 do granicy powiatów Złotowskiego i Pilskiego.
 
2. Przebieg drogi przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia    2009 roku.
 


Uzasadnienie
do Uchwały nr XXII/99/ 2008
 Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.
 
 
    Niniejsza uchwała podejmowana jest na podstawie przepisów:
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, który stanowi,    że organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii, którym zgodnie z art. 6a tejże ustawy jest rada powiatu;
- art. 10 ust. 2 w/w ustawy, który określa iż pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się    w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii;
- art. 6a. ust. 2 w/w ustawy reguluje, że zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów /burmistrzów, prezydentów miast/ gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów,
- art. 10 ust. 3 mówi, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
 
 Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych w tym również drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych są drogami wewnętrznymi.
 
   Na wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji wyraziło zgodę na przejęcie na rzecz Skarbu Państwa w zarząd Nadleśnictwa Płytnica dogi powiatowej Nr 1070P - Płytnica od drogi krajowej Nr 11 do granicy powiatów Złotowskiego i Pilskiego,  położonej  na terenie gminy Tarnówka  i udostępnienie jej dla społeczeństwa. Zarząd Powiatu w Pile również wyraził zgodę na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w zarząd Nadleśnictwa Płytnica dalszego odcinka tej drogi położonej na terenie Powiatu Pilskiego /od granicy powiatów do Stacji Kolejowej Płytnica/. 
    Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie pozytywnie odnosi się do propozycji pozbawienia przedmiotowej drogi kategorii dróg powiatowych z uwagi na jej leśny charakter /na całej długości posiada nawierzchnię gruntową i przebiega przez kompleksy leśne/ oraz brak znaczenia gospodarczego i publicznego.
 
Zarząd Powiatu Złotowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokonał w tej sprawie stosownego uzgodnienia z Zarządem Województwa Wielkopolskiego – Uchwała Nr 1731/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenie stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1070P na odcinku od drogi krajowej Nr 11 do granicy Powiatu Złotowskiego o długości 1.772 m. oraz otrzymał pozytywne opinie  Zarządów Powiatów sąsiednich. 
 
  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

TREŚĆ UCHWAŁY

Metryka

data wytworzenia
2008-09-24
data udostępnienia
2008-09-24
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin
632
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.