Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu PRAWO LOKALNE Uchwały po 2003 Rady Powiatu Złotowskiego 2006
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała nr XLIII/201/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku - 2006, menu 158, artykuł 311 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2006

Uchwała nr XLIII/201/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku

Uchwała nr XLIII/201/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku


w sprawie określenia regulaminu udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592,ze zm.) , art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, ze zm.), oraz art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Określa się „Regulamin udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/201/2006

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 28 czerwca 2006 r.


 

w sprawie określenia regulaminu udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 

             Niniejszą uchwałę podejmuje się na podstawie przepisów:

            - art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) który stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami,

           - art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 ze, zm.) stanowiącego, że zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być finansowane z funduszu poprzez przyznanie dotacji .

           - art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz.2104, ze zm.) upoważniający organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.


 

         Określenie regulaminu udzielania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Złotowie ma na celu ujednolicenie zasad udzielania dotacji. Ponadto pozwolą one na prawidłową realizację zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu Złotowskiego planem przychodów i wydatków .


 

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Złotowskiego (57kB)
Załącznik nr 1- Wniosek (27kB)
Załącznik nr 2- Rozliczenie dotacji (62kB)

Metryka

data wytworzenia
2006-06-28
data udostępnienia
2006-06-28
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin
694
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.