Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu PRAWO LOKALNE Uchwały po 2003 Rady Powiatu Złotowskiego 2004
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała nr XX/102/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 maja 2004 - 2004, menu 156, artykuł 178 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2004

Uchwała nr XX/102/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 maja 2004

 

Uchwała nr XX/102/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 maja 2004

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1
 
Określa się następujące warunki  zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców,  opiekunów prawnych  lub  kuratorów  w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka z odpłatności za pobyt dziecka  lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej:

Całkowite zwolnienie przysługuje, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza lub jest równy dochodowi ustalonemu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593)
Częściowe zwolnienie przysługuje, jeżeli dochód osoby lub rodziny nie przekracza lub jest równy 200% dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593).
Zwolnienie częściowe lub całkowite przysługuje również w następujących przypadkach: a)      gdy rodzic lub rodzice ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, innej placówce lub rodzinie zastępczej,
b)      gdy występują uzasadnione okoliczności, w szczególności bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny, straty materialne powstałe wskutek klęski żywiołowej lub ekologicznej lub innych zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowej,
c)      osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,
d)      osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Zwolnienie przysługuje również na podstawie orzeczenia sądowego. § 2
 
Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt 1-3 udziela się na wniosek lub z urzędu.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 5
 
Traci moc uchwała Nr XXIII/96/2000 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25.10.2000 r w sprawie ustalenia zasad zwalniania z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu złotowskiego.
                                                                                             
 
 
UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY  NR XX/102/2004
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia 26 maja 2004 roku
 
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 
 
Zgodnie z art. art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593) Rada Powiatu określa w drodze uchwały  warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Uzasadnionym jest przyznanie prawa do całkowitego zwolnienia z opłat rodzicom dziecka, osobie pełnoletniej lub jej rodzicom, a także opiekunom prawnym lub kuratorom, jeżeli dochód rodziny nie przekracza lub jest równy dochodowi przy którym – w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej – przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, natomiast częściowego zwolnienia z opłat, jeżeli dochód rodziny nie przekracza lub jest równy 200% dochodu, o którym mowa w tym artykule.
Również uzasadnionym jest przyznanie rodzicom dziecka, osobie pełnoletniej lub jej rodzicom, a także opiekunom prawnym lub  kuratorom  prawa do częściowego lub całkowitego  zwolnienia z opłat w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach życiowych wymienionych w uchwale.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metryka

data wytworzenia
2004-05-26
data udostępnienia
2004-05-26
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin
743
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.